Sursa imagine: parlament.md

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, discutată de deputați la Hâncești

Situația persoanelor cu dizabilități și incluziunea acestora în diverse aspecte ale vieții comunitare a fost discutată, ieri, la Hâncești, în cadrul unei mese rotunde, organizată de Parlament în colaborare cu Consiliul raional Hâncești.

La întrunire, care a abordat multidisciplinar fenomenul, au participat președinta Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga, reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și persoane cu dizabilități, locuitori ai raionului Hâncești.
 
„Ratificarea de către Republica Moldova a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în anul 2010, a marcat о schimbare importantă în domeniul dizabilității. A început implementarea unui nou concept de abordare a persoanelor cu dizabilități, nu doar prin prisma protecției sociale și a stării de sănătate, ci unul în care le sunt recunoscute valoarea umană și respectate drepturilor civile, politice, sociale și culturale”, a declarat deputata Valentina Buliga.
 
Potrivit ei, politicile elaborate de autorități în acest domeniu sunt orientate spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, precum si perfecționarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului la prestații și servicii sociale. ”Legislația Republicii Moldova în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități este una din primele 20 cele mai bune. Cu toate acestea, există încă dificultăți la implementarea acesteia”, a precizat președinta comisiei.
 
Președintele raionului Hâncești, Ghenadie Buza a salutat inițiativa de organizare a evenimentului și a menționat că, în baza evaluării necesităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul raional Hânceşti a elaborat și aprobat Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014 – 2018. ”Documentul are drept scop asigurarea protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, participarea la viaţa social-economică a acestora, promovarea modului sănătos de viaţă, consolidarea capacităţilor de prestare a serviciilor sociale şi sensibilizare opiniei publice”, a spus oficialul.
 
O prezentare a activităților întreprinse a făcut șefa Direcției raionale asistență socială și protecție a familiei, Tamara Călugăru. Potrivit ei, 3 811 de persoane cu dizabilităţi beneficiază de compensaţie pentru serviciile de transport,  au fost asigurate cu mijloace ajutătoare tehnice (cărucioare – 27 de persoane, încălţăminte ortopedică - 90 de persoane, proteze – 18 persoane, bandaje – 18 persoane, corsete – 37 de persoane), 52 de persoane au primit bilete sanatoriale, au fost instituite 68 de unități de asistent personal care îngrijesc de persoanele cu dizabilități severe.
 
De asemenea, ea a mai vorbit despre serviciile sociale de plasament, de zi, de îngrijire la domiciliu, precum și cele rezidențiale, referindu-se la activitatea cantinelor sociale, caselor de copii de tip familial și a azilului de bătrâni din raion.
 
Șefa Direcției învățământ Hâncești, Valentina Tonu a informat despre situația celor 503 copii cu cerințe educaționale speciale și a precizat că au fost instituite 45 de funcții pentru cadrele didactice de sprijin în grădinițe și școli.
 
Directorul Spitalului raional Hâncești, Petru Ciubotaru s-a referit la infrastructura de acces, creată în incinta instituției, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. ”Au fost construite rampe la intrare în secția de internare și maternitate. La fel, au fost instalate uși automate, au fost înlăturate pragurile și renovate grupurile sanitare”, a declarat medicul-șef.
 
Despre procesul de monitorizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități a vorbit Galina Climov, directoarea executivă a Alianței organizațiilor pentru persoane cu dizabilități.
 
Rampa de acces din Consiliul raional Hâncești a fost apreciată de persoanele cu dizabilități locomotorii, prezente la discuții. Alexandru Gumaniuc a declarat că aceasta este un model foarte bun de la care trebuie să se inspire instituțiile publice și private în construcția rampelor.
 
Participanții au adresat numeroase întrebări și au făcut recomandări autorităților pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi. Deputata Valentina Buliga a declarat că toate sugestiile și propunerile vor fi examinate.
 
Masa rotundă ”Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități - experiența raionului Hâncești: aspecte multidisciplinare ale fenomenului” este prima întrunire de acest fel din ciclul de evenimente similare, care urmează a avea loc și în alte raioane din țară.
Autor: HotNews
06.11.2018 Actual
380
0

Comentarii 0