Sursa imagine: ipn.md

Ministerul Educației trebuie să-și dezvolte capacitatea de valorificare a fondurilor externe, audit

Rapoartele financiare aferente implementării proiectului „Reforma învățământului în Moldova” oferă o imagine fidelă a situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2017. Este principala concluzie a raportului auditului Curții de Conturi, prezentat în ședință publică pe 30 iulie. Misiunea de audit a fost inițiată la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare, transmite IPN.

Pentru realizarea proiectului, Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare au semnat în anul 2013 Acordul de finanțare (IDA 51960), în vederea obținerii unui credit de 26,1 mln DST (drepturi speciale de tragere), echivalentul a 40 mln dolari SUA. Termenul de implementare: aprilie 2013 – iunie 2018, cu prelungire până în iunie 2019. Ca urmare a reorganizării Proiectului în anul 2017, Banca Mondială și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au convenit în 2018 asupra finanțării adiționale în sumă de 7,1 mln DST și extinderea termenului de închidere a proiectului până la 30 iunie 2020.
 
Misiunea de audit a stabilit capacitatea instituțională redusă a Ministerului de valorificare a mijloacelor financiare externe, fapt ce a condus la neimplementarea în termen a proiectului, cauzată prin dificultăți la desfășurarea procedurilor de achiziții publice. Astfel, sumele debursate în perioada 2013-2017 din totalul mijloacelor financiare prevăzute în scopul implementării proiectului și a reformei structurale în domeniul educației constituie 60,01%.
 
În vederea finanțării lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale au fost prevăzute mijloace financiare în valoare de 110 mln lei și repartizate de către Guvern la șase instituții de învățământ, conform deciziei executivului din 22 mai  2017. La situația din 31 decembrie 2017, din suma repartizată de 110 mln lei, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a contractat lucrări de renovare în sumă de 70,5 mln lei sau a valorificat 64,08% din resursele prevăzute de cadrul normativ.
 
Auditul a constatat nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului prin faptul că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu ține cont de alocațiile prevăzute per instituție, astfel la trei instituții de învățământ au fost contractate lucrări cu 12,4mln lei mai puțin (84,5%), iar la alte trei – cu 12,7mln lei mai mult (126,3%) decât a fost aprobat. Nivelul de implementare a lucrărilor per instituție deviază de la 40,01% până la 74,7%. Cauzele principale invocate de responsabili au fost: insuficiența muncitorilor pe șantier și modificările documentației de proiectare.
Autor: IPN
31.07.2018 Actual
855
0

Comentarii 0